STYRELSE

Karin Rudebeck (Ordförande)
Göran Engström
Ulla-Karin Warberg
Lena Ullman
Anna Ehrhart
Simon Stjernholm
Douglas Mattsson
Anders Ackfeldt
Görkem Çimen

Stadgar

STÖD SFII – BLI MEDLEM I FSIV!

Genom att gå med i FSIV erhåller du institutets årsskrift Dragomanen gratis och får regelbundna uppdateringar om aktiviteter i Sverige som arrangeras av vänföreningen, forskarkollegiet eller andra därmed förbundna institutioner, nätverk och sällskap. Studenter upp till 27 års ålder betalar 100 kronor i årsavgift. Medlemmar över 27 betalar 200 kronor i årsavgift och kan ansluta familjemedlemmar på samma adress för ytterligare 100 kr / person.

 

Nya medlemmar insänder namn, gatuadress och e-post till istanbulvanner@sri.org.tr. Adressuppgifterna är konfidentiella och kommer bara att användas för att göra utskick med information om kommande evenemang, eller för att sända dig årsskriften Dragomanen. Uppgifterna kommer inte att delas med någon tredje part. Medlemsavgiften inbetalas till PlusGirokonto 997 52-8 – glöm inte att ange namn!


FSIV utdelar ett resestipendium årligen. Ni hittar utlysningen för 2022 här

 

Följ FSIV på Facebook för de senaste uppdateringarna kring seminairer och vår verksamhet i övrigt. 

 

Informationsbroschyr

For booking of guest rooms and conference rooms, please send your mail message to: booking@sri.org.tr

For other matters, please use the form below or write directly to: info@sri.org.tr