FSIV organiserar och understöder olika evenemang och initiativ i Sverige relaterade till SFII:s forskningsområden. Evenemangen återfinns i kalendariet och bland nyheterna på SFII:s egen startsida. FSIV utdelar även två resestipendier till institutet årligen.

Mer information återfinner du här.

 

STYRELSE

Karin Rudebeck (Ordförande)
Göran Engström
Ulla-Karin Warberg
Lena Ullman
Daniel Henningsson
Johan Heldt
Mats Müllern

STÖD SFII – BLI MEDLEM I FSIV!

Genom att gå med I FSIV erhåller du institutets årsskrift Dragomanen gratis och fårregelbundna uppdateringar om aktiviteter i Sverige som arrangeras av vänföreningen, forskarkollegiet eller andra därmed förbundna institutioner, nätverk och sällskap. Studenter upp till 27 års ålder betalar 100 kronor i årsavgift. Medlemmar över 27 betalar 200 kronor i årsavgift och kan ansluta familjemedlemmar på samma adress för ytterligare 100 kr / person.

 

Medlemsavgiften inbetalas till PlusGirokonto 997 52-8 – glöm inte att ange namn! Nya medlemmar insänder sina namn, gatuadress och e-post till istanbulvanner@sri.org.tr på förhand. Denna information är konfidentiell och kommer bara att användas för att göra utskick med information om kommande evenemang, eller för att sända dig årsskriften Dragomanen. Uppgifterna kommer inte att delas med någon tredje part.