Calendar

18/10/2017

Battleship Potemkin in History and in the Movie

Autumn Lecture @ Cezayir Salonu

20/04/2017

Exile, Political and Economic Migration in the Ottoman Empire

Conference @ CEZAYIR Toplanti Salonu

07/02/2017

Labraunda Day

Conference @ SRII

29/11/2016

Transformations of public space

Seminar @ SRII

23/11/2016

Ethnographic research on historical knowledge in Kyrgyzstan

Jarring Lecture @ Medelhavsmuseet, Stockholm

08/11/2016

A City Altered by the Population Exchange

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

07/11/2016

A Study on Existential Meaning- Making Coping with Cancer

Discussion Seminar @ SRII

03/11/2016

Today Talks: Borders, Nations, Citizens

Seminar @ SRII

01/11/2016

Ottoman Monuments in Kavala

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

25/10/2016

Images of the Past - Kavala & Its Region

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

25/10/2016

An Overview of the History of Kavala (end of the 14th c - 1912)

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

24/10/2016

Old Oaks in Turkey – an unknown treasure

Autumn Lecture @ SRII

13/10/2016

Syrien i Sverige

Conference @ Etnografiska muséet

13/10/2016

Today Talks: Nomads & Wanderers

Autumn Lecture @ SRII

29/09/2016

Today Talks: Crossing Borders

Autumn Lecture @ SRII

20/05/2016

Beyond Rome

Conference @ Stockholm

17/03/2016

Today Talks: Memory of Things

Autumn Lecture @ SRII

15/03/2016

How Can Religion Contribute to Peace in Cyprus?

Spring Lecture @ SRII

11/02/2016

Today Talks: Fact & Fiction

Seminar @ SRII

02/02/2016

Labraunda Day

Conference @ SRII

03/12/2015

SRII Seminar - Internet Suzerainty

Seminar @ SRII

05/11/2015

Symbolic Aspects of Architecture

Conference @ SRII

27/10/2015

Cultural Heritage in Times of Armed Conflicts

Autumn Lecture @ SRII

15/10/2015

Today Talks - Ideas on the Roads

Seminar @ SRII

13/10/2015

Turkey and Azerbaijan: One Religion - Two States?

Autumn Lecture @ SRII

06/10/2015

Backwards into the Future: Erdogan´s New Turkey

Autumn Lecture @ SRII

14/09/2015

Assessing Urban Expansion of Istanbul 2000-2013

Autumn Lecture @ SRII

04/06/2015

SRII Seminar - Den Levande Kakelplattan

Seminar @ SRII

21/05/2015

Today Talks - Personal Space & Invasion of Privacy

Autumn Lecture @ SRII

19/05/2015

The Revival of Pagan Cult Sites in Late Antiquity

Spring Lecture @ SRII

28/04/2015

IDP Business Meeting

Workshop @ SRII

14/04/2015

Istanbul ´s Urban Heritage: Protection and Threats

Spring Lecture @ SRII

03/03/2015

Swedish-Turkish Relations Today

Spring Lecture @ SRII

12/02/2015

Today Talks -Modern Day Traditions

Seminar @ SRII

05/02/2015

Today Talks - Technology and Education

Seminar @ SRII

03/02/2015

Welcome Reception

Seminar @ SRII

29/01/2015

Today Talks - Faith and Tolerance

Seminar @ SRII

12/01/2015

Labraunda Day

Conference @ SRII

08/01/2015

Today Talks - Gendered VS Queered Design

Seminar @ SRII

12/12/2014

Rhetoric and Politics

Occasional Lecture @ SRII

11/12/2014

Today Talks - LGBT; Why? When? Where?

Seminar @ SRII

13/11/2014

Today Talks - Istanbul, city of migrants

Seminar @ SRII

14/10/2014

The 2014 Jarring Lecture

Jarring Lecture @ SRII

11/10/2014

SILK ROAD SYMPOSIUM

Conference @ SRII

23/09/2014

In Science (Alone) We Trust?

Autumn Lecture @ SRII

19/06/2014

New Religiosities and Science

Workshop @ Workshop @ Orient-Institut Istanbul

14/06/2014

Summer school 2014

Master's Course @ SRII

23/05/2014

Klassisk arabiska: Modersmål eller orakelmål?

Discussion Seminar @ SRII

20/05/2014

Nationhood and Citizenship in Turkish Friday Sermons

Spring Lecture @ SRII

10/05/2014

Edebiyat Atölyesi

Workshop @ SRII

09/05/2014

Polygonal columns in ancient Greek architecture

Discussion Seminar @ SRII

15/04/2014

International Relations in Historical Perspective

Spring Lecture @ SRII

10/04/2014

Today Talks - Türkiye´de Kadin Üzerine:

Autumn Lecture @ SRII

08/04/2014

Literary History

Spring Lecture @ SRII

07/03/2014

Gendered Violence as Legal Constructions:

Seminar @ Swedish Research Institute in Istanbul

06/03/2014

Today Talks - Today´s Public Space

Seminar @ SRII

22/02/2014

Alevi Identity Revisited

Spring Lecture @ Swedish Research Institute in Istanbul

10/02/2014

Research Seminar

Seminar @ Istanbul Institute

16/01/2014

Imperial rulership and universal hierarchies in Early Byzantine art

Occasional Lecture @ British Institute of Archaelogy at Ankara

15/01/2014

The Central Asian Migrant Experience in Turkey and Russia

Workshop @ Department of Sociology, Bogaziçi University

19/12/2013

Türk Edebiyati Üzerine Bir Sohbet

Seminar @ srii

10/12/2013

Mobility,Acculturation and Identity Formation

Autumn Lecture @ SRII

06/12/2013

Critical Area/Regional Studies

Workshop @ Malmö University

04/12/2013

Labraunda Day

Workshop @ Swedish research institite in Istanbul

03/12/2013

Images of Power and Violence

Workshop @ SRII

04/11/2013

Post-Soviet Central Asia in a New Eurasia Discourse

Occasional Lecture @ Gediz University,Izmir

25/10/2013

Litterär Salong - Drabbad av Rumi

Seminar @ SRII

17/10/2013

Vad händer egentligen i Turkiet?

Seminar @ SFII - Stockholm

01/10/2013

The SRII Eastern Turkey Seminar 2013

Seminar @ South-eastern Turkey

14/06/2013

Maktsymboler

Workshop @ SRII

For past events, see Events

The aim of SRII is to promote academic research on Turkey, the Middle East and Central Asia, particularly in the Humanities and Social Sciences. Among the many fields of study represented at the Institute are Archaeology, Art and Architectural History, Classical and Byzantine Studies, Educational Studies, General History, with the emphasis on Ottoman and modern Turkish history, Political Science, including International Relations, Religion, Social Anthropology, Sociology as well as West and Central Asian Languages and Literatures. 

Read About SRII

Nytt nummer av Kalabalik!

kalabalik 2 se k.jpg - 1240x1753 px

 

kalabalik 2 tr.compressed.jpg - 1240x1753 px

Lectures

poster of russian revolution .jpg - 1802x2506 px

Kalabalık!

- en ny publikationsserie från det svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul började 1976 ge ut sin första publikationsserie, årsskriften Meddelanden. Den redogjorde för verksamheten, berättade om kommande aktiviteter och innehöll artiklar och essäer av skribenter med anknytning till institutets forskningsområden, som på detta sätt gjordes lättare tillgängliga för en nordisk läsekrets. 1996 bytte Meddelanden namn till Dragomanen och har under detta namn utvecklats till en tidskrift i sin egen rätt, som i essäer och artiklar på skandinaviska visar på mångfalden av nordisk forskning och kulturell reception av Östra Medelhavet genom tiderna. Det är vår önskan att Dragomanen ska fortsätta detta uppdrag i en tid när kunskapen om regionen på våra nordiska landamärer känns viktigare än någonsin.

Men på fyrtio år hinner mycket annat hända. Dagens institut är inte bara en hemvist för nordiska forskare i utlandet utan även en mötesplats för forskare i sitt turkiska värdland och profilerar sig såväl lokalt som internationellt. Informationsteknologin ställer nya krav på synbarhet, men också på reaktionsförmåga, och för att nå ut både snabbt och brett räcker en tryckt årsskrift inte längre till. Därför kommer vi tillsammans med den nya hemsidan att lansera en onlinepublikation som får namnet Kalabalık!

Kalabalık! kommer att fylla den funktion som Meddelanden ursprungligen hade, genom att informera om utlysningar och evenemang, presentera gästande forskare och stipendiater, och redogöra för nyliga eller nära förestående händelser av vikt för institutet och dess verksamhet. Huvudspråket kommer att vara engelska, men den kommer också att rymma intervjuer, kommentarer, artikelutkast och forskningsredogörelser på svenska respektive turkiska, vilka i föreliggande fall parallellöversätts. Kalabalık! ersätter och kompletterar därmed också publikationsserien Papers, som hittills kommit ut i fem nummer på turkiska och engelska, med tydlig koppling till samtidsfrågor och till den turkiska världen.

Kalabalık! beräknas publiceras på hemsidan 2–3 gånger om året. Inlägg som bedöms äga mera varaktig kvalitet kommer på sikt att samlas till tryckta utgåvor under gemensamma temata i enlighet med den bestående mallen för Papers.

För frågor och förslag kan man vända sig till olof.heilo@sri.org.tr.

kalabalik201704se_small bild.jpg - 628x888 px

 

kalabalik201704tr_small bild.jpg - 628x888 px

 

The Institute

srii.jpg - 960x960 px

P.k. 125 Beyoglu, TR-344 33 Istanbul, Tel. +90 212 252 41 19, Fax: +90 212 249 79 67, E-mail: info@sri.org.tr
Skeppargatan 8, SE-114 52 Stockholm, Tel. +46 8 662 75 70. Webmaster: Helin Topal, helins@sri.org.tr